Alfons Mucha - Gallery of Art Prague  • What? Alfons Maria Mucha exhibiton

  • Where? Gallery of Art Prague, Staroměstské náměstí 15, Praha 1

  • When? The exposition is permanent, open daily 10am - 8pm

I have already mentioned Gallery of Art Prague here, in the connection with Salvador Dalí exhibition. You can find it right in the historical centre of the city, so it represents an ideal opportunity for you, tourists, to include a little bit of art in your sightseeing!


  • Co? Stálá expozice Alfonse Muchy

  • Kde? Gallery of Art Prague, Staroměstské náměstí 15, Praha 1  

  • Kdy? Expozice je stálá, a otevřeno je denně od 10:00 do 20:00 

Už jsem zmínila Gallery of Art Prague tady, a to ve spojení s výstavou Salvadora Dalího. Najdete ji přímo v historickém centru města, takže představuje ideální příležitost (nejen) pro turisty, aby do svého poznávacího výletu zařadili trochu umění!You can probably know him as Alphonse Mucha - one of the most famous czech artists, the pioneer of Art Nouveau, secession. He was born in my country, Czech republic and his work contains of graphics, paintings, posters, advertisments for plays featuring Sarah Bernhardt and so many more! Of course the most popular is the Slav Epic - the cycle of 20 monumental canvases.

Vy, Češi, ho pravděpodobně všichni znáte. Jeden z nejvýznamnějších českých umělců, malířů, průkopníků secese, art nouveau. Jeho díla obsahují grafiky, malby, plakáty, reklamy na divadelní hry obsazené Sarah Bernhardt a mnoho dalšího! Samozřejmě nejpopulárnější je Slovanská Epopej - cyklus 20 monumentálních pláten.If you want to see the Slav Epic, you need to visit the National Gallery in Prague. In GoAP you can find his other work - small graphics, big posters, advertisments, but there is also one room full of his photographs. Yes, he was also a great photographer! But do not expect anything romantic like his paintings, I bet you would not recognize him at all. His photographs are quite depressive with extremely strong atmosphere.

Pokud si chcete prohlédnout Slovanskou epopej, musíte navštívit Národní galerii v Praze. V GoAP můžete ale najít jeho ostatní práce - malé grafiky, velké plakáty, reklamy, ale také něco tak obyčejného jako jím navržené obaly na sušenky. Nachází se tu také místnost plná jeho fotografií - ale nečekejte nic romantického jako jeho malby, vsadím se, že byste jeho rukopis vůbec nepoznali. Jeho fotografie jsou velice depresivní s neskutečně silnou atmosférou.


I would recommend this exhibition to all of you, who are big fans of this style - romantic, decorative, soft. It is a very good substitute for the National Gallery, if you are in the centre of Prague, want to see some Czech art and you do not have enough time for our excellent National Gallery.

Návštěvu bych doporučila všem fanouškům romantické secese, ale i Muchy konkrétně, nebudete odcházet zklamaní. Spíš to ale považuji za dobrou náhradu za Národní galerii, pokud jste zrovna v centru Prahy, chcete se kulturně obohatit a nemáte na naši perfektní Národní galerii dostatek času.

The Slav Epic

    Žádné komentáře:

    Okomentovat