Intro


Do you sometimes feel like everything you do is grey, boring and tedious? Because I do. So believe me, you are not alone in that. My name is Nikola, I am 23 years old and currently studying the fifth year of Law at Charles University in Prague. When I am not at school, you will probably find me working (in a legal publishing centre). It does not sound like the definition of fun. That is why in my free time I am trying to relax from the greyness of law, and therefore I am running to the activities, that are full of colours. I love art, so I like to spend my time in the galleries or just reading books (not only about fine art or architecture), but I am also trying to make some kind of art by myself (very egoistic statement, I am well aware of that), especially by taking photos. Another thing, that is distracting me from strict paragraphs, is food – not only its consumption, but also cooking and baking. Moreover I love to follow fashion and beauty blogs – apparently like the most of you, reading this.
The reason of this little intro is obviously a brief hint of what I want to write about – simply about the things, that are bringing bright colours to my grey and strict life. What expositions am I recently interested in and what gallery is in my opinion worth visiting? What books am I reading and can I recommend them to you? What have I cooked or baked and was it tasty? What cafés and restaurants do I find cosy? And as photography became my biggest hobby, be sure to find here photos from my favourite places that I have visited during my Europe travels.
And what about you? What are your ways of filling your life with colours?


Zdroj: weheartit.com
Znáte ten pocit, kdy všechno, co děláte a prožíváte, se zdá být šedé, nudné, nezajímavé? Protože já ano. Takže věřte mi, nejste v tom sami. Jmenuju se Nikola, je mi 23 let a studuji posledním rokem Právnickou fakultu v Praze. Když zrovna nesedím ve škole, věnuju svůj čas práci v jednom právním nakladatelství. Ne, nezní to zrovna jako definice legrace. Ve zbylém volném čase se proto snažím různými způsoby odreagovávat od šedi práva, a proto často mířím k aktivitám hýřícím barvami. Miluji umění, takže úplně nejraději svůj čas trávím na výstavách, listováním v knihách (které se zabývají nejen výtvarnými díly, architekturou a sochařstvím), ale i sama se aktivně snažím přispívat svou troškou (celkem sebevědomé tvrzení, vím o tom), a to především fotografováním. Další činností, která mi vždy spolehlivě odvede myšlenky od strohých paragrafů je jídlo, tedy nejen jeho konzumace, ale i vaření nebo pečení. No a v neposlední řadě ráda sleduji blogy o módě nebo kosmetice, ostatně asi jako většina z Vás, kteří jste sem přivítali.
Důvodem tohoto krátkého „intra“ je samozřejmě stručné nastínění toho, o čem se Vás budu snažit pravidelně zpravovat – jednoduše o všem, co do mého šedého striktního života vnáší pestré barvy. Jaké výstavy mě zaujaly, a co konkrétně na nich můžete vidět? Které knihy momentálně čtu, případně jsem dočetla, a mohu Vám je doporučit? Co a jak se mi podařilo vytvořit v kuchyni a jak to ostatním chutnalo? Případně jaké kavárny a restaurace stojí za navštívení? A jelikož fotografování se stalo v posledních letech mou nejoblíbenější aktivitou, najdete tu stoprocentně i fotografie z mých oblíbených míst, které jsem během svých cest po Evropě navštívila.
A co děláte Vy, abyste do svého života vnesli trochu barev?


Žádné komentáře:

Okomentovat