Salvador Dalí - Gallery of Art Prague

Zdroj: weheartit.com
 • What? Salvador Dalí exhibiton

 • Where? Gallery of Art Prague, Staroměstské náměstí 15, Praha 1

 • Who? Surrealism lovers

 • When? The exposition is permanent, open daily 10am - 8pm

  One week ago me and my friend spent an "art day" in Prague. We visited two galleries within a few hours and really enjoyed that. I have already told you about the National gallery here, and now I am going to describe you the second one.
   
  • Co? Stálá expozice Salvadora Dalího 

  • Kde? Gallery of Art Prague, Staroměstské náměstí 15, Praha 1  

  • Kdo? Fanoušci surrealismu 

  • Kdy? Expozice je stálá, a otevřeno je denně od 10:00 do 20:00

  Před týdnem jsme si s kamarádkou naplánovaly "umělecký den" v Praze. V průběhu jednoho odpoledne jsme navštívily dvě galerie a opravdu si to užily. O Národní galerii jsem již psala tady, a nyní se Vám chystám popsat onu druhou expozici.
   
  This spanish unique artist named Salvador Dalí is very popular especially for his paintings The Burning Girrafe or The Persistance of Memory. He was born in 1904 and was a dominant person in the Surrealist Group. If you like surrealism, you will love it there in the gallery. This exposition is the largest in Central Europe. I did not know that, so I was really surprised by the amount of graphics, drawings, but also statues and furniture made by himself!

  Tenhle španělský umělec jménem Salvador Dalí je velice známý zejména pro svá díla Hořící žirafa nebo Stálost paměti. Narodil se roku 1904 a stal se významnou osobnosti surrealismu. Pokud jste fanoušci právě tohoto stylu, budete to tady milovat. Jedná se o nejrozsáhlejší expozici ve střední Evropě, což jsem předtím nevěděla, a tak jsem byla velice překvapená množstvím jeho grafik, litografií, kreseb, ale taky soch a nábytku!
  The Persistence of Memory, zdroj: respekt.ihned.cz

  The whole exposition is divided into several parts. One of the rooms is full of his drawings and graphics inspired by Dante´s Divine Comedy - selected by the main themes to Inferno (Hell), Purgatorio (Purgatory), and Paradiso (Paradise). Every picture was really exceptional.
  Another room was approximately as large as the previous one, showing us his cycle of Dalinean Horses. Horses are everywhere. That was the part I did not enjoy much, and would not mind to skip.
  But the rest of the premises was amazing. You will not find the orginals of most famous paintings there, but you will see their drafts and graphics, so there is no space for disappointment at all. Vice versa, I was even more excited to see the concepts, because you can see the final version of painting in every artbook or online.
  Moreover you can take a look at the bottles of his fragrances, the sofa in the shape of red lips or some statues of elephants on slender legs - very typical for him.
  Celá výstava je rozdělena do několika částí. Jedna z nich se věnuje jeho kresbám a grafikám inspirovaným Dantovou Božskou komedií, a proto je celá místnost dále rozčleněna podle hlavních témat na Inferno (Peklo), Purgatorio (Očistec) a Paradiso (Ráj). Každý obraz zde byl opravdu výjimečný.
  Další místnost byla přibližně stejně rozlehlá jako předešlá, a ukazovala jeho cyklus Dalineánští koně. Koně, koně, koně všude. Tohle byla část, kterou jsem si nijak zvlášť neužívala, a nevadilo by mi ji úplně vynechat.
  Ale zbytek prostor byl úžasný. Sice zde nenajdete jeho nejslavnější díla, ale uvidíte jejich koncepty a grafiky, takže zklamání tu vážně není na místě. Naopak, já byla ještě daleko nadšenější ze zhlédnutí návrhů, protože finální verze malby najdete v každé knize o umění nebo online.
   Navíc si můžete prohlédnout lahvičky parfémů, které sám navrhoval, červenou sedačku ve tvaru rtů nebo sošky slonů na štíhlých vysokých nohách - pro něj velice typické. 
  zdroj: 99perfume.com
  Zdroj: frgrantica.com
   
  Zdroj: mebleuk.co.uk
  To conclusion, I have to say, that I would recommend this exposition to those, who are surrealism fans and appreciate the amount of works that Prague collected.  I can imagine that it could be boring for someone who expects huge size paintings and statues, but if you just like Salvador Dalí and want to see some of his art, definetely go visit Gallery of Art Prague! It costs 170 crowns and in the same building you can visit the exposition of Andy Warhol or Alfons Mucha. It is an opportunity to see the concepts of his most popular works!

  Musím říct, že tuhle expozici doporučuji těm, kdo mají rádi surrealismus a umí ocenit množství děl, která Praha dokázala posbírat. Dokážu si představit, že to může být nudné pro někoho, kdo očekává plátna a sochy v obřích velikostech, ale pokud máte prostě jen rádi Dalího a chcete vidět něco z jeho umění, rozhodně navštivte Gallery of Art Prague! Podle mě je tato výstava dost podceňovaná, což je ohromná škoda. Jak jsem si všimla, dnes je moderní chodit do GoAP za Andy Warholem, protože jeho expozice je nová a tak trochu i interaktivní. Ale kdo z Vás byl kromě Warhola na Dalím? Je to ve stejném domě na Staroměstském náměstí, jen v jiném patře a vstupné na jakoukoliv výstavu tam stojí 170 Kč. Je to příležitost vidět některé koncepty jeho nejpopulárnějších obrazů, kterou bych si jako jeho fanoušek nerada nechala ujít.


  Žádné komentáře:

  Okomentovat