National Gallery Prague - Veletrzni Palace

Zdroj:atlasceska.cz
  • What? Permament exposition Art of the 19th, 20th and 21st Centuries
  • Where? National Gallery, Veletržní Palace Prague - Dukelských Hrdinů 530/47, 170 00 Praha 7-Holešovice
  • Who? Anyone interested in fine art
  • When? As soon as possible! (But the expostiton is permanent, so do not pack your bags before reading this whole post)
As me and my friend are both huge artlovers, last saturday we decided to visit National Gallery in Prague – Veletrzni palace, concretely permanent exposition: Art of the 19th, 20th and 21st Centuries. We found it strange, that it was actually the first time we saw this exposition., because we love to visit various galleries and we do it quite often. This exposition is really very extensive, and highly recommended and rated abroad – that also corresponds with the amount of tourists there.
I need to point out, that on their websites the estimated time of visit is two hours, but we have been walking in the Palace for three hours and did not manage to see everything we planned. So if you are freaks like us (or you just do not want to sprint from one work to another), plan to spend there the whole afternoon, so you will not feel sorry for the lack of time or hunger (like we did).


  • Co? Stálá expozice Umění současného a moderního umění
  • Kde? Národní galerie, Veletržní Palác Praha - Dukelských Hrdinů 530/47, 170 00 Praha 7-Holešovice
  • Kdo? Kdokoliv se zájmem o výtvarné umění
  • Kdy? Co nejdřív! (Ale expozice je stálá, tak nebalte tašky dokud nedočtete příspěvek do konce)
Jelikož jsme s kamarádkou obě velké nadšenkyně umění, rozhodly jsme se minulou sobotu pro návštěvu Národní galerie v Praze - Veletržního paláce, konkrétně stálé expozice Umění 19. a 20. století. Zvláštní, že to bylo snad poprvé, co jsme se na tuto stálou expozici podívaly, přestože nejrůznější výstavy obě navštěvujeme často.  Jedná se o opravdu rozsáhlou sbírku, která je také náležitě vysoce ohodnocena i v mezinárodním  meřítku (http://www.ngprague.cz/detail-novinky/veletrzni-palac-ziskal-prestizni-oceneni) – což odpovídá i množství turistů uvnitř.
Předem upozorňuji, že na webových stránkách Národní galerie odhadují dobu prohlídky na dvě hodiny, ale my jsme procházely Veletržní palác déle jak tři, a zdaleka jsme neviděly vše, co jsme měly v plánu. Proto pokud jste podobní fanatici (nebo prostě mezi jednotlivými díly nechcete běhat sprinty), vyhraďte si na návštěvu určitě celé odpoledne, ať Vás potom nemrzí, že Vás tlačí čas nebo pocit hladu (jako nás).
Zdroj: ngprague.cz
There is incredibly huge amount of things to see. We loved the collection of French art of the 19th and 20th Century, where the impressionism played the main role. Do not forget to look at the work of Monet, Manet, Pissarr or Renoir – Prague is proud enough to own the painting called Lovers). But also the works of Henri de Toulouse-Lautrec, Delacroix, Paul Gauguin or Henri Rousseau are definetely worth it! (I had no idea, that you can find here also well known naive Autoportrait by Henri Rousseau).

Celkově je v paláci neuvěřitelně mnoho k vidění, a na své si přijde téměř každý. Nás nejvíce zaujala sbírka francouzského umění 19. a 20. století, ve kterém dominoval impresionismus (nenechte si ujít dílo Moneta, Maneta, Pissarra, ale ani Renoira – Veletržní palác se pyšní jeho obrazem Milenci, který zabírá celou jednu stěnu), ale také díla Henriho de Toulous-Lautreca, Delacroixe, Paula Gauguina nebo Henriho Rousseaua (netušila jsem, že máme ve sbírce i jeho notoricky známý naivní Autoportrét).

H. Rousseau - Selfportrait – věděli jste, že na malířově paletě jsou napsána jména jeho bývalé a současné ženy? Jedno z nich tam je připsáno až po dokončení obrazu.
                Did you know that there are the names of his two wives in the pallette? One of them is added after finishing the painting.
A. Renoir - Milenci (Lovers)

The collection of French and European Art also consist of the works of such huge artist like Vincent Van Gogh, E. Munch, M. Chagall, V. Kandinskij or Gustav Klimt. You should not miss the unique opportunity to see the Klimt´s Lady with the Muff - it is available until the end of 2014.

Sbírka francouzského a evropského umění obsahuje také díla takových uměleckých velikánů, jako je například Vincent Van Gogh, E. Munch (klasického expresionismu se zde ale nedočkáte), M. Chagall, V. Kandinskij nebo Gustav Klimt. Od Klimta máte možnost nově vidět i obraz Dáma s rukávníkem, který je zapůjčen do konce prosince ze soukromé sbírky.  


G. Klimt - Dáma s rukávníkem (Lady with The Muff)

I have been really surprised by the extensive part dedicated to Pablo Picasso. Of course you cannot find The Young Ladies of Avignon (you would have to také a flight to MoMA in New York) here, but you can take a look at his selfportrait, early work (you would definetely not recognise Picasso if you are laymen), and even his later work – analytic and synthetic cubism. One could think, that the only thing that is missing, is The Young Ladies of Avignon.

Mile mě překvapila rozsáhlá část věnována Pablu Picassovi. Sice zde samozřejmě nenajdete Avignonské slečny (to byste si museli zaletět do newyorkského MoMA), ale neujde Vám zde jeho vlastní autoportrét, raná tvorba (pokud jste laici, Picassa byste nepoznali), a dokonce ani tvorba pozdější – analytického a syntetického kubismu. Člověk by pomalu nabyl dojmu, že jediné, co zbývá, jsou právě Avignonské slečny.

P. Picasso - Autoportrét (Selfportrait)
P. Picasso - Seated ude with her legs crossed


While speaking about Czech Modern Art, do not miss the Zrzavy paintings (Kleopatra) or Emil Filla´s work (The Dostojevski Reader).
On the other hand, when walking in the part full of Czech Contemporary Art, I realised, that I am an absolute amateur, because I did not understand the meaning of the most of the works here. That is why we decided not to loose time here and move to another floor. But I have to mention that of course, it is highly individual opinion and experience, so it is quite probable, that you would love it.

Pokud se jedná o českou modernu, prohlédněte si díla Zrzavého (např. Kleopatra) nebo Emila Filly (Čtenář Dostojevského).
Na druhou stranu u českého současného umění se ukázalo, že nejsem absolutně žádná odbornice, protože drtivé většině děl jsem totálně neporozuměla. „Dokumentární fotografie“ o tom, jak pan Mlčoch podnikal výstup na horu Kotel, a poslední fotografii vybavil popiskem – Čtvrtý den výstupu jsem přespal na stromě, jsem asi nesprávně pochopila jako recesi. Takových výtvorů bylo vystaveno nespočet, a proto jsme v tomto patře moc neztráceli čas, každopádně tady asi jako nikde jinde se jedná o velmi individuální zážitek, takže je možné, že na Vás to bude působit diametrálně jinak.

J. Zrzavý - Kleopatra
E. Filla - Čtenář Dostojevského

To conclude, National Gallery in Prague has so much to offer! If you are visiting Czech Republic and lovin art, you should go, give it a try and I promise you that you will not be dissapointed! The price is 200 crowns for adults and 100 crowns for students, which is definitely worth the experience!

Celkově má ale Národní galerie opravdu mnoho co nabídnout! Pokud jedete do Prahy, rádi navštěvujete výstavy, ale na Veletržní palác jste si ještě neudělali čas, rozhodně byste neměli váhat a vypravit se tam! Stoprocentně nebudete zklamaní! Cena činí 200 Kč pro dospělé a 100 Kč pro studenty, což rozhodně za ten zážitek stojí!

Plánek Veletržního paláce
Při odchodu z Veletržního paláce jsme si obě posteskly, že jsme neobjevily žádné dílo Salvadora Dalího. Přibližně v tom samém okamžiku kamarádka vytáhla ze stojanu s propagací letáček na jeho výstavu v paláci na Staroměstském náměstí… Ptaly jsme se navzájem: „Jsme takoví blázni, že ve zbylém čase poběžíme na Staroměstské náměstí a strávíme zbylé dvě hodiny zavřené v další chladné místnosti s obrazy?“
No.. jak se nám výstava líbila, se dočtete už brzy.
P.S.: Omlouvám se za to, že fotky nejsou moje, ale v galerii platil zákaz focení, který jsem se rozhodla staromódně dodržet.

When leaving Veletržní Palace for a lunch, we both regretted, that we did not see any of the Salvador Dalí´s paintings. Approximately in the same minute my friend discovered an advert of the Dalí´s exposition, that takes place in the Old Town Square. We asked each other: „Are we that crazy to run to the Old Time Square and spend the rest of our free time in another cold room full of paintings?“
Well, you will soon get to know how much we loved that exposition.
P.S.: I apologize for not taking photos by myself, but it is forbidden in the gallery and I decided to respect that.


Jaké výstavy zase doporučíte Vy mně?
And what expositions would you recommend?

Žádné komentáře:

Okomentovat