9 little things to enjoy at Christmas


Christmas is intensively knocking at our door, and the internet is about to collapse under the pressure of christmas adverts, wishes, recipes or tips how to set the table or wrap the presents. Well, and I was just thinking, that not everyone is enjoying this holiday madness. It is exactly this time of the year, that is mostly connected with stress, anxieties, depressions or suicides (Wow, someone is getting really festive, here!) That's why I decided to make a list of little things, that you could enjoy - even though you do not consider yourself as a christmas peson. It is just little things, completely ordinary trifle, but that's what life is about, isn't it?

Vánoce nám už intenzivně klepou na dveře, a internet se hroutí pod náporem vánočních reklam, přání, receptů, tipů jak slavnostně prostřít stůl, zabalit dárky nebo klepnout kapra. No, a mě tak napadlo, že ne každý musí nutně jásat nad tímhle svátečním šílenstvím. Ono je to totiž právě tohle období, které se nejčastěji spojuje se stresem, úzkostmi, depresemi či sebevraždami. (Páni, někdo je tu pořádně svátečně naladěn!) Přesně z toho důvodu jsem se rozhodla sepsat několik věcí, které by Vám mohli dělat radost i navzdory tomu, že se nepovažujete za "vánočního člověka." Jedná se jen o maličkosti, naprosto obyčejné drobnosti - ale o tom snad život je, nebo ne?

1. Food/ Jídlo

What else should be number one on my list? Christmas is like one big food festival! I don't know a person that would not like Christmas food. Wherever you are from, I bet there are many options to cheer yourself up! Roast turkey, Christmas ham, mashed potato, Christmas pudding, (potato salad and carp in Czech republic) but don't forget eggnog, mulled wine, punch, hot chocolate or just simple tea with the christmas flavour. Moreover I love baking, and this is a great opportunity to spend some time in the kitchen, make some Christmas cookies (e. g. gingerbreads) and enjoy the scent that is coming from your oven! 

Co jinýho by mělo být číslem jedna na mém seznamu? Vánoce představují jeden velký festival jídla! Neznám jediného člověka, který by nemiloval vánoční jídlo. Smažený kapr nebo řízek, bramborový salát, vinná klobása, ale taky vaječný likér, svařák, punč, horká čokoláda nebo jen čaj s vánoční příchutí. Navíc kdo miluje pečení jako já, ví, že tohle je ideální příležitost pro chvilky radosti ve Vaší kuchyni - pečení vánočního cukroví (třeba perníčků) a vůni, která se line z trouby, se jen tak něco nevyrovná!

Source: weheartit.com

2. Smiles/ Úsměvy

Have you noticed? The joy of people carrying their Christmas tree home. The relief of customers walking down the street with the bag full of presents. That sentiment of hearing Silent night played by street musicians. Those children's sparkling eyes after asking them about Santa. Well, if not, then go outside right now and look around yourself - the city is drowning in emotions!

Nevšimli jste si toho? Té radosti, když si někdo nese domů vánoční stromeček. Té úlevy, když kráčí domů s taškou plnou nakoupených dárků. Toho dojetí, když venku hrají pouliční muzikanti Tichou noc. Těch jisker v očích, když se dítěte zeptáte, jestli se těší na Ježíška. Že nevšimli? Tak jděte ven, a koukejte kolem sebe - venku se to přímo topí v emocích.

Source: weheartit.com
  

3. Long winter nights/ Dlouhé zimní noci

I have already mentioned, that I love early nights and dark. I like walking my dog in the dark and seeing all the window lights, christmas decoration and christmas trees. And I am even happier when it's snowy! Everything is brighter and the snow is crunching under your feet. After the walk I make myself some tea, lie under the blanket and light up my Christmas tree. Perfect time for happiness.

Už jsem se tu zmiňovala, že mám ráda brzké noci a tmu. Miluju ten pocit, když jdu večer ven se svým pejskem a kolem sebe vidím rozsvícená okna, vánoční výzdobu, živé stromky zatím ještě opřené na balkoně, no a když zasněží, je má radost dvojnásobná! Všechno víc září a sníh krásně křupe pod nohama. Po procházce si uvařím čaj, zalezu pod deku a do tmy rozsvítím vánoční stromeček.

Source: weheartit.com

4. Christmas lights/ Vánoční světýlka

Oh this Christmas decoration in the city - Prague, Vienna, London.. I can't get enough of it. And everytime I see it for the first time in the year, I stop and smile. Don't tell me it never happened to you! 

Městských vánočních výzdob asi nikdy nebudu mít dost - Praha, Vídeň, Londýn.. Neříkejte mi, že Vám se nelíbí. Že se poprvé, co je spatříte, nezastavíte a neusmějete se. 

Source: weheartit.com

5. Fluffy onesies/ Plyšová pyžama

Pyjamas or jumper or socks. Everything fluffy is a reason to smile! Oh and the feeling you get after stepping out of a shower and wearing this comfy fluffy pj's! That will make me a little happier everytime!

Pyžamo nebo svetr nebo ponožky. Cokoliv plyšového je důvod k úsměvu! A ten pocit, když vykročíte ze sprchy na studenou podlahu a obléknete si to bezkonkurenční teplé pohodlné pyžamo! To mě aspoň maličko naplní štěstím úplně pokaždé!

Buy on ASOS

6. Laughing with your family and friends/ Když se zasmějete se svou rodinou a přáteli

I know, family meetings are often stressful, and unfortunately, this is also what Christmas is about. But I am sure, that you all together will at least once laugh at something - an old family story, lame joke or terrible lunch that is proudly served by your clumsy auntie. And in that minute I am begging you to stop for a while, realize that special moment and enjoy it to the fullest.
Já vím, často se právě tohle setkávání s rodinou může stát zdrojem napětí a stresu, a i o tom Vánoce bohužel jsou. Ale já jsem přesvědčena, že při podobných návštěvách a setkáních se alespoň jednou všichni společně něčemu zasmějete - ať už staré historce, trapnému vtipu, nepovedenému obědu nebo tomu, že někdo vyměnil Váš dárek za dárek pro dědečka.. A v tenhle moment Vás upřímně prosím o to, abyste se zastavili, uvědomili si danou chvíli, a ano, zaradovali se z ní.

Source: weheartit.com

7. Reading time/ Čas na čtení

So many books and so little time! This time of the year can always help you with this problem. But please choose wisely or you will end up like me - Christmas evening and I am lying in my room full of candles, with hot chocolate, my comfy pj's on, reading about drug addiction and murders (Jo Nesbo - Phantom). What a nice festive atmosphere!

Tolik knih a tak málo časo! Tohle sváeeční období Vám vždy s tímhle problémem trochu helfne. Ale prosím, vybírejte literaturu moudře nebo skončíte jako já - vánoční večer a já ležím v pokoji plném svíček, s horkou čokoládou, na sobě moje pohodlné pyžamo, a čtu o vraždách drogově závislých (Jo Nesbo - Přízrak). Jaká to milá sváteční pohoda!

Source: weheartit.com

8. Music/ Hudba

I think it is amazing that everyone will find something lovely. Christmas songs are everywhere and you don't have to like Christmas to like this music. Try to listen to Have yourself a merry little Christmas and your heart will melt. Play Christmas, baby please come home and you'll find yourself singing out loud and screaming Christmas! Whether you like  Coldplay, U2, ,The Killers, Michael Buble, Robbie Williams, Mariah Carey or just some old movies, you will find your song!

Přijde mi naprosto úžasný, že dnes jsou vánoční songy naprosto všude a nemusíte mít tak úplně rádi Vánoce, abyste si zamilovali tuhle hudbu. Zkuste si poslechnout Have yourself a merry little Christmas a roztajete. Pusťe si Christmas, baby please come home a najednou se uvidíte v odrazu zrcadla, jak zpíváte z plna hrdla a křičíte do rytmu Christmas! Ať už máte rádi Coldplay, U2, ,The Killers, Michaeal Buble, Robbieho Williamse, Mariah Carey, českou klasiku nebo staré filmy, svou písničku si najdete!
 
Source: weheartit.com

9. Lazing/ Lenošení

No work, no school, no special responsibilities.. Just relax and do what you like - browsing the internet, watching youtube videos, editing Christmas photographs, having long baths, reading, watching movies, listening to music, long walks with your dog, baking.. Finally you have time for that, so use it!

Žádná práce, škola, zvláštní povinnosti.. Jen relaxujte a dělejte, co chcete - hodiny na internetu, sledování youtube videí, úprava vánočních fotografií, dlouhé koupele, čtení, sledování filmů, poslouchání hudby, dlouhé procházky se psem, pečení.. Konečně na to máte dostatek času, tak ho využijte!

Source: weheartit.com

I am wishing you all merry Christmas!!
Všem Vám přeju krásné Vánoce!!

Žádné komentáře:

Okomentovat