Best of 2014

I don't like that balancing at the end of the year. I don't like the thought that something is ending and something new is beginning. I don't like new year's resolutions. If you want a change, do it now and don't wait for 1st January. For me today is just a day in the year and the only thing that really changes is one number in a calendar. But there is something that I really like in this time of the year - remembering the good times I have spent in previous 12 months. No thinking about the moments that made me cry, the sad minutes of saying goodbyes. Just looking at photographs, recalling the places I have visited and reliving the moments I have fully enjoyed and told myself I never forget. And this is the thing I am going to do right now - show you the highlights of my year.

Bilancování na konci roku nepatří mezi moje oblíbené chvilky. Nemám ráda tu myšlenku, že něco končí a něco nového začíná. Ta novoroční předsevzetí. Když něco chcete změnit, nepotřebujete k tomu konec roku, zkrátka to udělejte hned. Jediné, co se dneškem mění, je jedno číslo v kalendáři. Pro mě představuje 31. prosinec den jako každý jiný. Ale přeci jen je něco, co si na konci roku užívám - vzpomínání na ty hezké chvilky, které jsem v předchozích 12ti měsících prožila. Žádné přemýšlení o momentech, které mě rozbrečely, smutných minutách loučení.. Jen prohlížení fotografií, vybavování si navštívených míst, a znovuprožívání minut, které jsem si naplno užila a sama sobě slíbila, že na ně nikdy nezapomenu. A to je právě to, co Vám teď hodlám ukázat - světlé okamžiky mého roku.

Visiting Florence/ Návštěva Florencie

I have mentioned that Italy is my favourite place, so visiting Florence (and Tuscany generally) was something unforgettable for me!

Už jsem zmiňovala, že Itálie je mým nejoblíbenějším místem, takže návštěva Florencie (a obecně Toskánska) pro mě byla nezapomenutelná!


Summer in Italy/ Léto v Itálii

Sea, sunsets, pizza, beach.. 

Moře, západ slunce, pizza, pláž..
 

Meeting new friend/ Nové přátelé

For a long time I felt to be stuck doing the same things, meeting the same people, living the same moments over and over again. This year was different. I worked at two places and was not afraid to leave when I felt uncomfortable. Because of those changes I met a lot of people and some of them became my friends. I also tried to do more things just to move my comfort zone a little bit farther and it was completely worth it. I met unbeliavebly nice people who managed to make this year even better.

Už dlouho dobu jsem se cítila "zaseklá" na jednom místě, se stejnými lidmi, se stejnými okamžiky, které jsem konstantně prožívala znovu a znovu. Tenhle rok byl jiný. Pracovala jsem na dvou místech a nebála se odejít, když jsem se necítila pohodlně. Právě kvůli těmto změnám jsem potkala mnoho lidí a někteří z nich se stali mými přáteli. Snažila jsem se být odvážnější a pouštět se do věcí, do kterých bych obvykle neměla kuráž a bez rozmyslu je odmítala. Díky tomu jsem potkala neskutečně milé lidi, kteří udělali tenhle rok o to lepším.


Being a VIP on a music festival/ VIP na festivalu

I will never forget the moment in backstage when all the music stars were preparing for their performance, casually chatting with their friends or managers. Seeing that was a really strong experience!

Nezapomenu na tu chvíli v zákulisí, když se muzikanti připravovali na svůj výstup nebo jen tak klábosili se svými přáteli nebo manažery. Rozhodně silný a nezapomenutelný zážitek!
 

Culture/ Kultura

I have seen like 15 art exhibitions this year and enjoyed every single one of them! You know how much I love fine art, so seeing the original paintings by Picasso, Van Gogh or Monet was simply perfect.

Za letošek jsem navštívila asi 15 výstav a užila si každou z nich! Víte, jak miluju výtvarné umění, takže vidět originální malby Picassa, Van Gogha nebo Moneta pro představovalo dokonalý moment.

London&Brighton

As my best friend moved from Czech republic to England this year, the first thing I did (even before she actually moved) was booking the flying tickets to London. I loved my whole stay there (even though I was ill and I was taking medication three times a day) and I know I will never forget that (partly because I have seen those cities at Christmas time). I am already looking forward to my next visit!

Protože se moje nejlepší kamarádka odstěhovala letos do Anglie, první věc, kterou jsem udělala (ještě předtím než ve skutečnosti odletěla) bylo zabookování letenek do Londýna. Celý svůj pobyt jsem si neskutečně užila (a to i přesto, že jsem byla nemocná a třikrát denně se ládovala práškama) a vím, že na to nikdy nezapomenu (zčásti i proto, že jsem tato města viděla ve vánočním čase). Už od chvíle, co letadlo přistálo v Praze, se těším na další návštěvu!


My own photo-exhibition/ Vlastní výstava fotografií

It is the absolute highlight of this year, and maybe my whole life. It was like a dream coming true and I am really happy that I managed to make it to the end. Also proud of my family and friends-musicians that helped me a lot to make it possible.

Zlatý hřeb celého roku, dost možná života. Můj sen se splnil a já jsem neskutečně šťastná, že se nám podařilo dotáhnout to do konce. Také jsem pyšná na svou rodinu a přátele -muzikanty, bez jejichž pomoci by se to těžko mohlo uskutečnit.


Starting a blog/ Začátek blogu

Blogging was something that I was always thinking about. This year I decided to make it real a I do not regret at all. I realise that I am right at the beginning of this journey and I do not have the ambitions to make it my job. But it is making me happy only to see that you are reading my posts, commenting and you are giving me some feedback. I really truly appreciate that and I want to thank you all for being here!

Blogování je něco, nad čím jsem vždy přemýšlela a odhodlávala se. Letos jsem se rozhodla to uskutečnit a toho rozhodnutí vůbec nelituju. Uvědomuju si, že jsem na úplném začátku této cesty a nemám vůbec žádné ambice na to, abych z toho udělala svou práci. Ale činí mě šťastnou jenom vidět, že čtete moje příspěvky, komentujete je a dáváte mi tak nějakou zpětnou vazbu. Opravdu si toho nesmírně vážím a chci Vám všem poděkovat za to, že tu jste!I wish you all had a year full of love, health, luck, joy, success, laughter, family, friends and new unforgettable experiences! 

Přeju Vám všem, aby ten následující rok 2015 byl plný lásky, zdraví, štěstí, radosti, úspěchů, smíchu, rodiny , přátel a nových nezapomenutelných zážitků!

2 komentáře:

  1. Great post! I love your blog and I have followed you with Bloglovin. If you ever get a chance to check out my blog I would be delighted, thanks!

    Camille xo

    www.cococami.blogspot.co.uk

    OdpovědětVymazat