The National Gallery - London

Titian, Rubens, da Vinci, Rembrandt, Van Gogh, Picasso, Van Eyck, Monet, Manet, Seurat, Cézanne, Henri Rousseau, Turner.. I can't even describe you how excited I was when entering the London National Gallery. (for free!) to see all these giant artists!
(I want to point out, that this post is only about its permanent collection and exhibition, but soon I will publish a post about its current exposition - the work of norweigan artist Peder Balke)

Titian, Rubens, da Vinci, Rembrandt, Van Gogh, Picasso, Van Eyck, Monet, Manet, Seurat, Cézanne, Henri Rousseau, Turner... Nemůžu Vám ani popsat, jak nadšená jsem byla, když jsem vstupovala do londýnské Národní galerie (ještě k tomu zdarma!) za všemi těmihle velikány!
(Tento příspěvek se týká pouze stálé výstavy a sbírky galerie, ale brzy uveřejním příspěvek o její současné expozici - dílech norského umělce Pedera Balkeho)


It was the last day of our London trip and the weather was rainy. And I felt happy because that's why I persuaded my friends to visit National Gallery in Trafalgar square! The building looks impressive and the interiors are incredibly appealing - it will make you feel like you are in some cosy castle. Moreover the admission is free which is absolutely amazing and I wish all czech galleries had the same strategy.

V poslední den mého londýnského výletu pršelo. A já se cítila naprosto šťastná, protože právě kvůli dešti jsem přesvědčila své kamarádky, aby se mnou navštívily Národní galerii na Trafalgar square! Budova vypadá naprosto impozantně a interiéry jsou neuvěřitelně krásné - budete se cítit jako v nějakém útulném zámku. Navíc vstupné je zdarma, což je vítaná změna po galeriích v České republice. Kéž by naše výstavní síně razily stejnou strategii.


The building is divided into several parts - rooms, according to different time periods. 
  • 13th-15th century (van Eyck, Botticelli, Bellini, Leonardo, Raphael)
  • 16th century (Michelangelo, Titian)
  • 17th century (Caravaggio, Rubens, Velázquez, Rembrandt)
  • 18th-to early 20th century (Canaletto, Goya, Turner, Constable, Degas, Monet)
It can be slightly confusing because the rooms are often not connected and you have to go back to where you started, but the map (take it right at the entrace - it costs only 1 £) will help you, so do not worry about that.

Budova je samozřejmě rozdělena do několika částí - místností, a to podle časových období.
  • 13.-15. století (van Eyck, Botticelli, Bellini, Leonardo, Raphael)
  • 16. století (Michelangelo, Titian)
  • 17. století (Caravaggio, Rubens, Velázquez, Rembrandt)
  • 18.-počátek 20. století (Canaletto, Goya, Turner, Constable, Degas, Monet)
Z počátku se Vám rozložení místností může zdát lehce matoucí, protože prostory často nejsou propojeny a musíte se vracet tam, kde jste svou prohlídku začali, ale plánek Vám pomůže, takže se nemáte čeho strachovat.  

Van Eyck - The Arnolfini Portrait

The best part/ Nejlepší část

I will not be describing every single part of the gallery because you can read it through on their websites - they are really perfect! Instead I decided to tell you what my favourite part was.
I think I have already mentioned that I like impressionism, and that is the reason why I loved the part of 18th - to early 20th century paintings - Monet, Canaletto, Cézanne, Degas, Turner, but also Van Gogh. You can find here the famous Water-Lily Pond or Water-Lilies by Monet, Sunflowers and Wheat field with cypresses by Van Gogh, Ballet Dancers by Degas.. And I could go on and on.

Nebudu zde popisovat každou jednotlivou místnost, protože o tom si můžete přečíst na oficiální webovkách National Gallery - jejich stránky jsou vážně perfektní. Místo toho jsem se rozhodla povědět Vám o své nejoblíbenější části, kterou byste určitě neměli vynechat. 
Myslím, že jsem už zmínila, že mým nejoblíbenějším stylem je impresionismus, což je také důvodem, proč se mi nejvíce líbila sekce obrazů z 18. až začátku 20. století - Monet, Canaletto, Cézanne, Degas, Turner, ale také Van Gogh. Najdete tu známé Jezírko s lekníny nebo Lekníny od Moneta,  Van Goghovy Slunečnice a Pšeničné pole s cypřiši, Degasovy Baletky...A mohla bych pokračovat pořád dál a dál.

Monet - Water Lilies (source: http://www.nationalgallery.org.uk)

Van Gogh - Sunflowers (source: http://www.nationalgallery.org.uk)
Degas - Ballet Dancers (source: http://www.nationalgallery.org.uk)
Van Gogh - A Wheat field with cypresses (source:http://www.nationalgallery.org.uk)
Turner - The Fighting Temeraire (source: http://www.nationalgallery.org.uk)

 Souvenir shop/ Obchod se suvenýry

I know this is quite weird recommendation while talking about National Gallery but you really should not miss that! I recommend you not to buy any gifts in London and wait for this opportunity. The souvenirs and gifts are adorable, elegant and not kitschy at all! They have everything you can possibly think of - chocolates, books, pens, pencils, teddy bears, exercise books, key tags, flags, bags, badges, bookmarks, umbrellas.. just everything, okay? The themes of them are various - the work of Rembrandt, Van Gogh, Monet, or just simply building of the National Gallery or its logo. And I loved every single one of them! (I also spent there half the money - and do not regret anything, I would do it again!)

Vím, že je to trochu zvláštní doporučení, když se bavíme o londýnské Národní galerii, ale myslím to vážně - neměli byste tamní obchod se suvenýry vynechat! Doporučuji Vám nekupovat v Londýně žádné dárky, a počkat si na tuto příležitost. Suvenýry jsou nádherné, elegantní, vkusné, a ani trochu kýčovité (což se o různých stáncích podél hlavních tříd nedá říct). Mají všechno, na co si jen vzpomenete - čokolády, knihy, propisky, tužky, plyšáky, sešity, klíčenky, vlajky, tašky, odznaky, záložky, deštníky.. prostě všechno, jasné? A já se zamilovala do naprosto každé věci tam! (Taky jsem tam utratila polovinu peněz - ale ničeho nelituju, udělala bych to znova!)
To conclude, I absolutely loved the National Gallery, it was one of the main highlights of my whole stay in London and I am totally sure it was not my last time there! If you are planning your trip to London, you would be a fool to skip this visit - but be aware of the fact, that time really flies here! You will spend there 3 hours and feel like it was literally 30 minutes.

Návštěvu londýnské Národní galerie jsem si naprosto užila, byl to jeden z nejlepších zážitků výletu, a jsem si stoprocentně jistá, že jsem tam nebyla naposledy! Pokud plánujete výlet do Londýna, byli byste blázni, kdybyste galerii vynechali - ale mějte na mysli, že čas tu opravdu letí! Strávíte tu 3 hodiny a bude Vám to připadat jako 30 minut.

Žádné komentáře:

Okomentovat